طراحی

سلام.

این طراحی برای حدود سه چهار سال پیش که خیلی طراحیم ضعیف بود.

الان دیگه اینطوری نیستمااااا....

دیدم خیلی قدیمیه گفتم بذارم.

نظر هم ندادین ندادین اشکال نداره.

طراحی

/ 4 نظر / 65 بازدید
میـــــــــــــــــــــــــــــــراث

با سلام دوست خوب با گذاشتن این تصویر مناعت طبع خودتو نشون دادی افرین به شما ضمن این که کاهای جدیدتان را هم دیدم بسیار عالی هستند موفق و پایدار باشی بای

میـــــــــــــــــــــــــــــــراث

با سلام دوست خوب با گذاشتن این تصویر مناعت طبع خودتو نشون دادی افرین به شما ضمن این که کاهای جدیدتان را هم دیدم بسیار عالی هستند موفق و پایدار باشی بای

میـــــــــــــــــــــــــــــــراث

با سلام دوست خوب با گذاشتن این تصویر مناعت طبع خودتو نشون دادی افرین به شما ضمن این که کاهای جدیدتان را هم دیدم بسیار عالی هستند موفق و پایدار باشی بای

میـــــــــــــــــــــــــــــــراث

با سلام دوست خوب با گذاشتن این تصویر مناعت طبع خودتو نشون دادی افرین به شما ضمن این که کاهای جدیدتان را هم دیدم بسیار عالی هستند موفق و پایدار باشی بای