تصویر سازی

این پست هم در ادامه کتاب کار کودکیه که تصویر سازی کردم.

همونطور که گفتم برای مهد کودک ها بود.

توی این سه تصویر باید ترتیب تصویر رو کودک مشخص کنه.

 

تصویر سازی کتاب کودک

تصویر سازی کتاب کودک

تصویر سازی کتاب کودک

/ 0 نظر / 55 بازدید